Mírov
restaurování hradní věže a kamenných prvků architektury
1994


Hlavním úkolem byla obnova kamenné paty věže, která dosahuje výšky 16m a byla postavena z mohutných kvádrů. Zde však bylo původní kamenné zdivo v mnoha místech vysekáno a následně zase dozdíváno cihlami, případně dobetonováno v řadě "stavebních úprav".

 


Na tomto snímku je vidět doplnění novými kamennými kvádry v prostoru nad původním oknem.

 


V průběhu práce byla nahrazena také část nároží a několik horních řad kvádrů. Nové kameny byly ručně opracovány tak, aby splynuly s původním historickým zdivem.

 


Součástí oprav bylo restaurování původních kamenných ostění, portálků a schodiště. Na závěr byly nové kameny barevně upraveny a zpatinovány podle původního zdiva.

 

Zpět na seznam realizací