Seznam referenčních akcí:

Olomouc
restaurování portálu domu č.35, Dolní náměstí
1988

Olomouc
kamenné prvky a obklad fasády
Edelmanův palác
1988

Přerov
doplnění hlavičky dítěte - sousoší "Rodina"
1989

Kováčová, Slovenská republika
návrh a realizace mramorové fontány
1989 -1990

Rataje
kopie sousoší Cyrila a Metoděje - 19. století
1989 - 1991

Olomouc
restaurování portálu domu č.14, Dolní náměstí
1991

Dolany
návrh a realizace krbu - plastika, soukromý interiér
1992

Šternberk
restaurování portálu - lékárna na náměstí
1992

Šternberk
nový vstupní prostor a restaurování portálu radnice
1993

Skrbeň
restaurování kříže u cesty - 19. století
1993

Zlín
návrh a realizace vsypové loučky na lesním hřbitově
1994 -1995

Mírov
restaurování hradní věže a kamenných prvků architektury
1994

Těšetice
restaurování sochy sv. Fr. Xaverského - 19. století
1994 -1995

Vojnice
restaurování kříže na návsi - 19.století
1994 -1995

Olomouc
realizace sousoší "Svět pohádek"
1994

Strasbourgh, Francie
realizace sousoší "Trialog"
1995

Olomouc - Holice
restaurování památníku Fr. Palackého
1996

Olomouc
návrh a realizace žulové fontány - soukromá zahrada
1996

Olomouc
návrh a realizace fontány před sídlo firmy - David armatury
1996

Těšetice
restaurování pomníku se sochařskou výzdobou - 19. století
1997

Olomouc
návrh a realizace žulové fontány - "Protnutá"
v majetku autora
1997

Bohuňovice
restaurování kříže na návsi u kostela - 19. století
1997

Lipník n. Bečvou
restaurování památníku J. Neffa
1997

Olomouc
Tereziánská zbrojnice - 18. století
1997 - 1998

Hranice na Moravě
restaurování balustrád, schodiště a štukové výzdoby - Kunzova vila - 19. století
1998

Skrbeň
restaurování centrálního kříže na hřbitově
1999

Olomouc
návrh a realizace nerezové fontány na nádvoří IC UP
1999

Olomouc
návrh a realizace kovaných vývěsních štítů IC UP
1999

Majetín
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
1999

Olomouc
restaurátorský průzkum západního průčelí Dómu Sv. Václava
1999

Olomouc
snímání soch ze západního průčelí Dómu Sv. Václava
1999

Řeznovice
restaurování románské části kostela Sv. Petra a Pavla
2000

Olomouc
Zahájení generální opravy západního průčelí Dómu Sv. Václava, NKP
2000

Teplice nad Bečvou
restaurování barokní boží muky s balustrádou
2000

Majetín
návrh a realizace nádoby kašny
2000

Olomouc - horní náměstí
restaurování portálu - "Salmův palác"
2000

Olomouc
dokončení generální opravy západního průčelí Dómu Sv. Václava, NKP
2001

Olomouc
restaurování souboru barokních kašen - Caesarova kašna, NKP
2001

Olomouc
restaurování souboru barokních kašen - Herkulova kašna, NKP
2001

Olomouc
restaurování souboru barokních kašen - Kašna Tritonů, NKP
2001

Lípa
návrh a realizace fontány na nádvoří obecního úřadu
2001

Přerov
Soutěžní návrhy na fontánu
2001

Olomouc
restaurování v objektu domu čp.1, ul. Pavelčáková
2001 - 2002

Svatý Kopeček u Olomouce
snímání soch
2002

Prostějov
oprava kamenných prvků fasády divadla - Národního domu
2002

Prostějov
restaurování pískovcové sochy památníku padlých na městském hřbitově
2002

Brno
Administrativní budova v areálu bývalých jatek.Čištění zdiva metodou nízkotlakého rotačního tryskání
2003

Mikulov
Restaurování a obnova provozu zámecké kašny.
Spolupráce s akad. sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem
2003

Nelešovice
Mariánský sloup v Nelešovicích
2003

Olomouc
Portál ul. 8. května
2003

Olomouc
Porál Dolní nám. 21
2003

Prostějov
Restaurování kamenných prvků divadla v Prostějově
2003

Praha
Návrh a realizace kašny V River City Praha
2003

Rokytnice u Přerova
Vstupní portál zámku
2003

Skrbeň
Restaurování kamenného kříže
2003

Tážaly
Socha sv. Norberta
2003

Olomouc
Arkýř Školní ulice
2004

Olomouc
Barvířská ulice - oprava schodiště a portálu
2004

Kroměříž
Kašna na náměstí
2004

Bílsko
Restaurování kamenného kříže
2004

Lipník nad Bečvou
Schodiště na visutou zahradu
2004

Olomouc
Portál v ulici 28.října
2004

Olomouc
Portál v ulici Ztracená
2004

Přerov
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
2004

Staré Město
Památník legionářů
2004

Štěpánov
Nádražní budova
2004

Kunčina
Oprava sloupu
2005

Kunčina
Balustráda
2005

Líbivá
Oprava centrálního kříže na hřbitově
2005

Olomouc
Bývalý kostel Svatých schodů
2005

Prostějov
Národní dům (NKP)
2005

Prostějov
Čistění budovy Hlavního nádraží ČD
2005

Skrbeň
Kříž v poli
2005

Staré Město
Kříž u sokolovny
2005

Staré Město
Památník
2005

Telč
Zámecký skleník - Památka UNESCO
2005

Týneček
Kříž
2005

Radišov
Sloup pod Svatého Jana Nepomuckého
2005

Kroměříž
Kašna u mincovny
2005

Červený Kostelec
Výtvarné prvky hřbitova
2005

Paršovice
Panna Marie Svatohostýnská
2005

Paršovice
Svatý Jan Nepomucký
2005

Radkovy
Kříž v obci
2005