Mikulov
Restaurování a obnova provozu zámecké kašny.
Spolupráce s akad. sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem.


Původní stav

 


Původní stav

 


Původní stav - detail výzdoby

 


Původní stav - detail výzdoby

 


Původní stav - detail výzdoby

 


Původní stav - detail soklu

 


Studie vodního provozu

 


Studie vodního provozu

 


Studie vodního provozu

 


Osazování sochy na nový sokl

 


Osazování sochy na nový sokl

 


Osazování sochy na nový sokl

 


Celkový pohled na nové uspořádání

 


Detail soklu s armaturou

 


Detail soklu s armaturou

 


Detail soklu s armaturou

 


Detail soklu s armaturou

 


Detail soklu s armaturou

 


Detail osazení

 


Zkušební provoz

 


Zkušební provoz

 


Zkušební provoz

 


Zkušební provoz - detail

 

Zpět na seznam realizací