Skrbeň
restaurování centrálního kříže na hřbitově
1999


Celkový záběr na zrestaurovanou památku.

 


Jedna z figur u paty kříže po restaurování a konzervaci kamene.

 


Tatáž figura před zahájením čištění a restaurování. Na povrchu kamene jsou patrné důlky od povrchové koroze materiálu.

 


Nově sesazený podstavec po dokončení prací.

 


Postup prací při odkrytí základu pod křížem a opravě podloží soklu.

 

Zpět na seznam realizací