Olomouc
restaurování souboru barokních kašen - Caesarova kašna, NKP


Původní stav kašny a sochařské výzdoby.

 


Stav po očištění a restaurování.

 


Detail restaurované jezdecké sochy.

 


Detail restaurované sochy psa. Součástí zásahu byla i výměna všech železných částí za nerezové kopie.

 

Zpět na seznam realizací