Olomouc
restaurování souboru barokních kašen - Herkulova kašna, NKP


Původní stav kašny a sochařské výzdoby.

 


Stav po restaurování. Bylo provedeno přetěsnění nádoby šetrnou unikátní metodou jílových těsnění v souladu s požadavky památkové péče.

 


Sochařská část kašny byla restaurována ak. sochařem Martinem Kovaříkem.

 


Pohled na zprovozněný vodní režim výstřiků z tlam vodních hyder.

 

Zpět na seznam realizací