Olomouc
Portál v ulici 28.října


Detail zaklenutí portálu - původní stav

 


Poškození ostění

 


Poškození ostění - korodující skoby v kameni

 


Poškození paty ostění

 


Poškození korunní římsy - praskliny v kameni

 


Průběh restaurování - doplňování chybějících partií

 


Detail zaklenutí - stav po očištění

 


Detail doplnění nového vstupního prahu z kamenných desek

 


Detail doplnění paty portálu

 


Detail restaurovaného ostění - kovové kramle nahrazeny nerezovou armaturou

 


Detail klenáku - stav po restaurování

 

Zpět na seznam realizací