Teplice nad Bečvou
restaurování barokní boží muky s balustrádou
2000


Restaurování obsahovalo stabilizaci silně zvětralých kamenných částí balustrády, opravu kovových částí lucerny a mariánského monogramu včetně obnovy zlacení.

 


V průběhu prací bylo nutno ve spolupráci se zástupci památkové péče vyřešit výměnu nepůvodní sošky Panny Marie.

 

Zpět na seznam realizací