Prostějov
Restaurování kamenných prvků divadla v Prostějově


Rozpraskaná pata sloupu lampy

 


Nouzové zabezpečení proti zřícení

 


Detaily vchodu po očištění

 


Oprava praskliny římsy

 


Detail opravovaného obkladu

 


Původní stav ostění - zvětralý kámen

 


Původní stav schodiště

 


Původní stav kamenných obkladů a říms

 

Zpět na seznam realizací