Vojnice
restaurování kříže na návsi - 19.století
1994 -1995


Na kamenném podstavci, zdobeném reliéfem Panny Marie je umístěn litinový kříž s figurou Krista a modlícím se andělem u paty kříže. Kovové části byly silně zkorodovány a po jejich ošetření jsme doplnili novou polychromii figurální výzdoby. Podstavec byl zrestaurován a nakonzervován.

 

Zpět na seznam realizací