Olomouc
restaurování v objektu domu čp.1, ul. Pavelčáková


Vstupní pískovcový portál do objektu. Stav po restaurování.

 


Pohled do dvora objektu. Byly restaurovány kamenné portály, schody a doplněn obklad soklu.

 


Detail restaurovaného reliéfu na dvoře objektu.

 


Masivní pískovcový obklad směrem do Mlýnské ulice. Stav po restaurování. Obklad bylo třeba rozebrat znovu sestavit a doplnit chybjející kusy.

 

Zpět na seznam realizací