Olomouc
Tereziánská zbrojnice - 18. století
1997 - 1998


Objekt tereziánské zbrojnice v Olomouci byl po rozsáhlé rekonstrukci adaptován pro potřeby Univerzity Palackého.

 


Součástí rekonstrukce byly restaurátorské práce na všech kamenných částech architektury a sochařské výzdobě štítu na průčelí.

 


Vrcholová socha Marta, boha válek, po restaurátorském zásahu.

 


Zdobná zbroj s praporci po stranách tympanonu. Stav po restaurování a doplnění zlacených kovových hrotů na praporcích.

 


Zdobná zbroj s praporci po stranách tympanonu. Stav po restaurování a doplnění zlacených kovových hrotů na praporcích.

 


Relief tympanonu. Tento rozsáhlý reliéf (délka 12m) je složen z kamenných bloků a přesně opracován do plynulých tvarů. Detail stavu po restaurování.

 


Relief tympanonu. Tento rozsáhlý reliéf (délka 12m) je složen z kamenných bloků a přesně opracován do plynulých tvarů. Detail stavu po restaurování.

 


Detailní záběr na domodelování chybějící pravé ruky sochy Marta.

 


Socha Marta po doplnění chybějící ruky a rekonstruovaného kopí.

 


Původní stav.

 


Doplněný a restaurovaný podstavec sochy Marta.

 


Zadní strana soklu po očištění a odstranění cementových nánosů. Kámen byl rozpraskán a na některých místech byly patrné stopy po požáru střechy.

 

Zpět na seznam realizací