Přerov
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého


Socha - původní stav

 


Podstavec - původní stav

 


Socha - původní stav, detail

 


Socha po transferu do dílny

 


Socha - detail osazení nové svatozáře pozlacené plátkovým zlatem

 


Restaurovaný podstavec - stav po osazení

 


Kamenné schody pod soklem - spojové kramle nahrazeny nerezovou ocelí

 


Detail sochařské části po restaurování

 


Detail sochařské části po restaurování

 


Restaurovaná socha - stav po osazení

 

Zpět na seznam realizací