Olomouc
Portál ul. 8. května


Restaurování portálu na ulici 8, května v Olomouci

 


Původní stav - celkový pohled

 


Původní stav - detail krycí římsy

 


Původní stav - detail krycí římsy

 


Spodní část a nákolkem

 


Poškozené ostění

 

Zpět na seznam realizací