Olomouc
restaurátorský průzkum západního průčelí Dómu Sv. Václava
1999


Na základě vyhlášení havarijního stavu, po pádu jedné z křížových kytic, byl zbudován ochranný kryt vstupu do katedrály a zahájen restaurátorský průzkum stavu západního průčelí.

 


Dokumentace odebraných vzorků kamene určených pro chemicko-technologické analýzy.

 


Sondážní jádrový vrt k určení složení zdiva.

 


Detail dříku z něhož byla sejmuta uvolněná křížová kytice.

 

Zpět na seznam realizací